Ljud

Film: Ljud

Vi fortsätter att arbeta med hunden. Enligt projektplanen ska hunden kunna skälla och vi ska förändra det skript vi nyss skapade.
Vi börjar med att importera det ljud vi ska använda. Klicka på ljudfliken i scriptytan och välj importera. Som du ser kan du även spela in ett eget ljud att använda i projektet. Det ljud vi ska använda finns i biblioteket och vi klickar på importera.
I fönstret som dyker upp dubbelklickar du på Animal och markerar Dog1. När du klickar på ett ljud spelas det automatiskt upp en gång. Klicka på OK.
Ljudet är nu importerat och vi kan använda det i vårt script.
Växla tillbaka till scriptfliken och öppna därefter ljudpaletten. Vi gör det mycket enkelt för oss och sätter helt enkelt in en ”spela ljudet _ tills färdigt" längst ner i omklämman.

När vi nu startar scriptet kommer hunden att gå över scenen och när mellanslagstangenten är nedtryckt kommer hunden att stanna, vänta och skälla.