Animering

Film: Animering

Vi fortsätter med att animera hunden. För att kunna göra en animering krävs fler klädslar än de vi för tillfället har på hunden. För att lägga till fler klickar vi på klädslar i scriptytan och väljer importera. Importera alla klädslar med vår hund. Namnge klädslarna gå1, gå2 och tänk.

Växla tillbaka till Scriptfliken. Öppna utseendepaletten och dra in en ”växla till klädsel”-bit och sätt den under rörelsebiten. Öppna kontrollpaletten och dra in en ”vänta_sekunder”-bit och sätt den under ”växla till klädsel”-biten.
Scriptet ska se ut så här:

Använd nu kopieringsverktyget för att duplicera innehållet i klämman. Verktyget kopierar den bit du klickar på och det som ligger under den i hierarkin. Klickar du på startknappen tar den hela scriptet; klickar du på "för alltid"-klämman tar den klämman och dess innehåll; klickar du i klämman kopierar den biten du klickar på och det som finns under den.
Sätt in det kopierade scriptet i "för alltid"-klämman.
Ändra nu värdena i skriptet så att de överensstämmer med bilden:
Vad som händer i animeringsscriptet är att hunden rör sig 5 steg, växlar klädsel till gå1 och väntar därefter i 0,2 sekunder. Detta följs av att hunden rör sig 5 steg, växlar klädsel till gå2 och väntar därefter 0,2 sekunder. Detta skapar en illusion av att hunden rör på sig.
Vi ska fortsätta att arbeta med hunden. I projektplanen har jag skrivit att den ska kunna gå och tänka. Jag vill att hunden ska kunna stanna upp och tänka. Ett script som gör detta bygger vi enkelt genom att dra in en "om"-klämma på scriptytan. I klämman sätter vi en ”växla till klädsel” där vi väljer tanke och därefter en ”vänta_sekunder” som vi låter stå kvar på 1. Nu bestämmer vi under vilka premisser detta skript ska starta och för tillfället sätter vi en ”_ nedtryckt?” som får behålla mellanslag som premiss. Sätt nu in om-klämman underst i scriptet i för alltid klämman.

När vi nu startar scriptet kommer hunden gå fram och tillbaka över scenen tills mellanslag trycks ned. Då växlar den till klädsel ”tänk” och väntar 1 sekund.