Programmering

På de underliggande sidorna går vi igenom den programmering vi behöver för att kunna skapa det planerade projektet. Tanken är att du ska följa förloppet och göra samma sak själv på din dator. Jag tror nämligen att det lättaste sättet att lära sig Scratch är genom att arbeta med programmet. Här blir du guidad genom ett projekt och lär dig samtidigt grunderna i Scratch programmering och hur du använder programmet.
  1. Lite enkel programmering att börja med
  2. Bakgrunden
  3. Animering
  4. Ljud
  5. Musik
  6. Koordinat och riktning
  7. Interaktion