Planera projekt

Mindre projekt i Scratch kräver väldigt lite planering, det är egentligen bara att sätta igång och programmera. Enligt min erfarenhet blir projekten stora ganska snabbt och det kan vara bra att ha en plan att arbeta efter. I din projektplan bör du ha med:
  • Projektets namn.
  • En kort projektbeskrivning.
  • En lista över vilka sprites du tänkt använda, vilka klädslar de ska ha, vilka ljud och hur de ska kunna röra sig.
  • En lista över hur olika sprites interagerar med varandra.
  • Samt en lista över vilka bakgrunder du kommer använda och om någon särskild musik ska användas till bakgrunderna.
Om du gör ett spel är det bra att ha en lista över banorna, hur man kommer vidare och en beskrivning av hur poäng räknas.

En enkel mall för projektplanering finns i filarkivet.

Kursprojektet

I den här kursen kommer vi att arbeta med ett och samma projekt. Projektet har jag valt att kalla Vakthunden. Så här ser min planering av projektet ut:


Om vi tittat på projektplanen ser ni att vi i projektet kommer att arbeta med tre sprites: hunden och två fladdermöss. Hunden ska kunna gå fram och tillbaka över scenen och den ska kunna skälla. Fladdermössen däremot ska kunna flyga kors och tvärs över scenen men ska vara helt tysta. Jag vill också att hunden ska stanna upp tänka och skälla varje gång en fladdermus nuddar den. Som bakgrund vill jag ha en dyster skog och det ska spelas dyster musik i projektet.

Nu när planen är gjord är det dags att börja programmera.