Musik

Film: Musik

Musikscript kan byggas vart som helst i projektet men jag föredrar att bygga dessa script på scenen.

Börja med att markera scenen i spriteytan. Välj ljudfliken och klicka på "importera". Dubbelklicka på Music Loops och välj därefter Medieval1 och klicka på OK.

Då börjar vi bygga scriptet. Dra in en ”när flagga klickas på”. Eftersom vi har andra ljud i projektet vill jag inte att bakgrundmusiken ska vara allt för stark. Därför drar vi in en "sätt volym till _%" och sätter värdet till 50. Därefter drar vi in en "för alltid"-klämma och i den sätter en ”spela ljudet _ tills färdig” och sätter den på Medieval1.
Nu är scriptet färdigt och det kommer att se till att musiken spelas tills vi stannar projektet.