Scratcheffekt med sprite

Idé: Placera ut många kopior ("kloner") av en sprite.

Man kan kopiera sprites. De får sin egen starthändelse, där vi kan ställa in saker som "var ska den börja?" och "vilken färg ska den ha?".

Exempel på effekt

Vid klon-start:
  1. Sätt x till x för spelarens sprite + Slumpvärde mellan –10 och 10
  2. Sätt y till y för spelarens sprite + Slumpvärde mellan –10 och 10
  3. Loopa tills spritens "opacity" är mindre än 0:
    • Ändra opacity med –1
  4. Ta bort klonen helt

Extrauppgifter

  1. Kan vi skapa ett Tona ut sprite-block?
  2. Vilka speldesigner behöver kloner? Fantisera!
  3. Ungefär hur många kloner är för många på din dator? När blir styrningen för seg och långsam?
Tack till Olle Jonsson


Facit