Lite enkel programmering att börja med

Film: Enkel programmering

Vi börjar med hunden. Öppna ett nytt projekt och ta bort katten, antingen genom att använda raderingsverktyget eller genom att högerklicka på katten på scenen eller i listan. Då har vi en ren yta att börja arbeta på. 
 
Med Scratch följer ett stort mediebibliotek och vi ska importera en existerande sprite från det. Vi börjar med att klicka på mappen i ”Ny sprite”-fältet. I fönstret som dyker upp väljer vi ”animals”, rullar ner och väljer ”dog 2-b” och klickar på ok.

Nu dyker hunden upp på scenen. Det första vi gör är att namnge spriten. I projektplanen har den här spriten namnet "hund" och det ska den ha även här. Klicka i namnrutan och skriv det nya namnet.
Jag vet att den här spriten är på tok för stor för det här projektet och jag väljer därför att förminska den. Det går att använda verktyget i menyraden. Jag tycker det är ganska klumpigt så jag högerklickar istället på hunden i scenen och väljer ”ändra storlek på denna sprite”. Nu kan jag genom att hålla nere musknappen och dra musen fram och tillbaka ändra storlek på spriten.

Jag vet också att spriten måste vara längre ner på scenen och flyttar den därför genom att hålla ner musknappen dra och släppa den där jag vill ha den.
Vi börjar med att lägga till ett enkelt rörelsescript. 

Öppna kontrollpaletten och dra in en ”när FLAGGA klickas på”. Öppna därefter rörelsepaletten och dra in en ”gå 10 steg” och sätt fast den på kontrollbiten.

Klicka på grön flagga för att starta scriptet. Det som nu händer är att scriptet startar och spriten, i det här fallet hunden, rör sig 10 steg.
Om vi vill att hunden ska fortsätta att röra på sig måste vi dra in en ”för alltid”-klämma och sätta den runt ”gå 10 steg”.

Klickar vi nu på flaggan kommer hunden att fortsätta att gå tills det tar stopp.
Vi kan nu lägga till biten ”studsa om vid kanten” för att få hunden att byta riktning vid kanten.

Om vi nu klickar på flaggan kommer vi se att hunden byter riktning vid kanten men eftersom vi tillåter spriten att rotera är den vänd upp och ner på tillbakavägen.
Detta är något vi åtgärdar mycket lätt med rotationsknapparna överst i scriptytan. För tillfället är den översta knappen markerad vilket innebär att vi tillåter att spriten roterar. Klicka på den mellersta knappen som endast tillåter spriten att vända vänster/höger.

När vi nu klickar på flaggan ser vi att spriten rör sig fram och tillbaka över scenen på ett lite mer naturtroget sätt.