Interaktion

Film: Interaktion

Vi ska arbeta vidare med interaktionen mellan hunden och fladdermössen. I projektplanen står det att jag vill att hunden ska stanna, tänka och skälla när den nuddar en fladdermus. Vi har redan skrivit ett script som får hunden att stanna, tänka och skälla. Vad vi ska göra nu är att ändra premisserna för när detta ska hända.
Markera hunden i spritelistan. Scriptet vi skapat ser ut så här.

Börja med att ta bort "mellanslag nedtryckt"-biten.
  • Öppna operatorpaletten och dra in en " _eller_"-bit och sätt den i om-klämman.
  • Öppna "känn av“-paletten och dra in två "rör_?"-bitar och sätt dem i "_eller_"-biten.
  • Ändra värdena i "rör"-bitarna så att de är fladdermus1 och fladdermus2.
När du är färdig bör scriptet se ut så här:

Nu var vi faktiskt färdiga med projektet. Nu är det bara att klicka på flaggan och beundra vår skapelse.