Vad är Scratch?

Scratch är ett visuellt programmeringsspråk utvecklat på MIT av The Lifelong Kindergarten group. Gruppen arbetar för att barn och unga ska ha ett kreativt förhållningssätt till teknik och IKT. Scratch är en av gruppens större framgångar och programmet används idag över stora delar av den engelskspråkiga världen.

Vill du veta mer om The Lifelong Kindergarten group kan du besöka deras hemsida: http://llk.media.mit.edu/index.php

Scratch är alltså ett visuellt programmeringsspråk. Med visuellt menas att programmeringskoden visas grafiskt. I det här fallet består koden av färdiga bitar som vi likt legobitar kan bygga program med. Istället för att det ser ut så här ...


... så ser ett script ut på det här viset:


Elever kan skapa animeringar, spel, musik med mera i programmet och enkelt dela med sig av sitt arbete på Scratchs hemsida. På sidan hittar du inte bara användarnas olika projekt; där hittar du även engelskspråkiga handledningar och arbetsuppgifter samt forum för lärare och användare. Du hittar sidan på: http://scratch.mit.edu/

Vad är det då barn lär sig när de arbetar med Scratch?

För det första lär sig barnen matematik och logik; förhoppningsvis gör de det på ett motiverande och meningsfullt sätt. Medan barnen arbetar med sina programmeringsprojekt lär de sig även om designprocessen. Vanligtvis startar allt med en idé, därefter går arbetet över till att skapa en fungerande prototyp som barnen experimenterar med. Om något gått fel lär de sig att felsöka. De får feedback från andra och omarbetar. Idéer leder till projekt som leder till nya idéer och så vidare. 

Under rätta förhållanden kan Scratch ge förutsättningar för ett arbetsätt där barn får möjlighet att tänka kreativt, analysera, designa och samarbeta.

Att arbeta med och skapa projekt i Scratch ger även en djupare förståelse för den digitala teknik som idag omger oss. Barnen lär sig inte bara interagera med datorn, de lär sig att skapa med den. 

Det är antagligen ganska få barn som kommer arbeta som programmerare i vuxen ålder men att lära sig programmera är nyttigt för alla barn och unga (och kanske även vuxna).

Lite mer information om Scratch och den här sidan

Scratch är ett programmeringsspråk. Detta innebär att begränsningarna för programmet är ganska flytande. I den här kursen (förhoppningsvis den första av flera) går vi endast igenom det mest grundläggande i programmet och programmeringsspråket.